Η εταιρία Shisha Experts by Rahati έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε κρίνει ότι είναι αναγκαίο. Επίσης, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή στους όρους χρήσης, μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Επωνυµία: SH.EX ΜΟΝ ΙΚΕ

Διέυθυνση: ΟΛΥΜΠΟΥ 75, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Eίδος επιχείρησης: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Α.Φ.Μ.: 801027903

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆'ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η εταιρία μας, δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχόμενων συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρχικά, θα ήταν σκόπιμο να γνωρίζετε ότι η εταιρία μας δεν φέρει  καμία ευθύνη για περιστατικά που εμποδίζουν την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων, για λόγους που μπορεί να αφορούν, ανωτέρα βία, ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών η παράνομη συμπεριφορά τρίτων. Επιπρόσθετα, σαν εταιρία δε φέρουμε ευθύνη για δυσλειτουργίες με τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στο χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολής αυτές τις περιπτώσεις, ως αποκλειστικά υπεύθυνος ορίζετε η εκάστοτε εταιρία μεταφορών.

Επιπλέον, αποποιούμαστε της ευθύνης για τυχόν δυσλειτουργίες που αφορούν την πληρωμή η τη πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Αυτές οι δυσλειτουργείς μπορεί να αφορούν τον πάρόχο Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα, Υπηρεσία Viva Wallet, του φορέα φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας, του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη κτλ.

Ακόμη, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν χρωματικές αποκλείσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω του φωτογραφικού φωτός η της ανάλυσης της οθόνης του χρήστη. Τέλος, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα σε ηλεκτρονικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει οπ χρήστης για τη πρόσβαση στον διαδικτυακό μας ιστότοπο.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό μας ιστότοπο οφείλουν να ακολουθούν ρητά τον Κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.

Ενδεικτικά οι χρήστες οφείλουν να:

  • Nα μη παρέχουν ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό τους
  • Nα μη προβαίνουν σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου
  • Να μην αποστέλλουν ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων
  • Να μη συλλέγουν πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς τη συγκατάθεσή τους συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά Κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://el.wikipedia.org/wiki/Netiquette.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, δίνει το δικαίωμα στην εταιρία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων, των διακριτικών τίτλων, των εμπορικών σημάτων, των εικόνων, γραφικών και κειμένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου. Όλα τα εμπορικά σήματα των εταιριών-συνεργατών μας χρησιμοποιούνται υστέρα από συναίνεση των εταιριών αυτών για σκοπούς εμπορικής χρήση των προϊόντων τους.

Συμφώνα με το νόμο, απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή παραπλάνηση του κοινού που αφορούν την επωνυμία και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μονό κατόπιν συναίνεσης με την εταιρία μας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα, με εμπορικό σήμα Shisha Experts by Rahati είναι αποκλειστικά σήματα και πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.


Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για
την βέλτιστη εμπειρία χρήστη.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία
του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε
μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή
σας, τα λεγόμενα «cookies».
Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν
το ίδιο.